Ceník školky

docházka         cena                      platba
1x týdně 1 600,- Kč měsíčně
2x týdně 3 000,- Kč měsíčně
3x týdně 3 900,- Kč měsíčně
4x týdně 5 200,- Kč měsíčně
5x týdně 6 000,- Kč měsíčně